Albert Roquer Grau  
Qui és en Poe?
El llibre - El mateix dilluns
Autor: Albert Roquer
Editorial: Llibres del Trabucaire
Cont@cte
Envia el teus comentaris del llibre
Agenda d
 

L'autor: Albert Roquer Grau

ROQUER GRAU, Albert ( Vic –Barcelona–, 24/09/1979 ), fa anys que escriu pel simple plaer d’escriure.

Encara que és infermer de professió, compagina la seva feina amb una literatura molt intimista i personal.

La seva inspiració és fruit del dia a dia i del seu entorn més proper, i li agrada impregnar-se de tota persona, cosa o context que li desperti curiositat.
 
Albert Roquer Grau - fotos d'Immaculada Tubau